Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Việt Trì năm 2018

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Việt Trì năm 2018

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Việt Trì năm 2018: