THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách thương người như thể thương thân. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường. Ngày 31/10/2012 Liên đội trường TH Tiên Dung phối kết hợp cùng Trung tâm nghệ thuật tình thương tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật " Thắp sáng ước mơ" nhằm giúp các em vơi đi những mặc cảm hàng ngày.

      Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách thương người như thể thương thân.  Được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường. Ngày 31/10/2012 Liên đội trường TH Tiên Dung phối kết hợp cùng Trung tâm nghệ thuật tình thương tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật " Thắp sáng ước mơ" nhằm giúp các em vơi đi những mặc cảm hàng ngày.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI GIAO LƯU   

  

 

Bài viết liên quan